Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Thủ tục hành chính > Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép an ninh trật tự là điều kiện bắt buộc khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm; và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội. Bài viết này chia sẻ thủ tục cấp giấy an ninh trật tự; và những kiến thức cơ bản, quan trọng về giấy an ninh trật tự này.

TÊN THỦ TỤC: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
LĨNH VỰC: Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
KẾT QUẢ: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Tổ chức, cá nhân.
HỒ SƠ, THỦ TỤC: 1. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề

+ Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
b) Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).
Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 49, khoản 1 Điều 51 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
c) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.
d) Bản khai lý lịch kèm theo phiếu lý lịch tư pháp hoặc bản khai nhân sự của người chựu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

2. Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề.

a. Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;
b. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);
c. Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
d. Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp bị mất.
Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm các tài liệu sau đây:
a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03);
b) Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

QUY TRÌNH: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các huyện, thành phố.

( theo phân cấp)

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.
+ Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

LỆ PHÍ: 300.000 đồng/lần
THỜI GIAN: Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  quy định như sau:– Không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.– Không quá 04 ngày việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại.
CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2017 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.+ Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Ninh Bình

Đội CSQLHC về TTXH Công an các huyện, thành phố.

1. Giấy phép an ninh trật tự là gì? Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là gì?

Giấy phép an ninh trật tự (hay Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự (có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội).

2. Những ngành nghề cần xin giấy giấy chứng nhận an ninh trật tự

Trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự thì liên quan đến các ngành nghề có điều kiện sau:

 1. Sản xuất các loại dấu, con dấu
 2. Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, phụ kiện công cụ hỗ trợ
 3. Kinh doanh pháo
 4. Dịch vụ cầm đồ
 5. Kinh doanh xoa bóp trừ cơ sở hỗ trợ người khuyết tật
 6. Sản phẩm phát tín hiệu xe ưu tiên
 7. Dịch vụ bảo vệ
 8. Kinh doanh súng bắn sơn
 9. Kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài
 10. Dịch vụ đòi nợ
 11. Casino
 12. Dịch vụ đặt cược
 13. Kinh doanh khí
 14. Kinh doanh vật liệu nổ, thuốc nổ hoặc nghành nghề có sử dụng chất nổ
 15. Kinh doanh dịch vụ in
 16. Kinh doanh thiết bị gây nhiễu sóng thông tin di động
 17. Kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ
 18. Kinh doanh karaoke, vũ trường
 19. Kinh doanh dịch vụ lưu trú trừ hoạt động cho thuê ở lâu dài
 20. Kinh doanh quân trang quân dụng dùng cho lực lượng vũ trang.

TÂN THUẾ VIỆT CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẤY PHÉP AN NINH TRẬT TỰ

Liên hệ 08.5759.8368 – 0938.123.657 – 0906.657.659 Ms Lan Kế Toán và cộng sự!

3. Điều kiện cần để xin giấy phép an ninh trật tự

Liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự thì có những điều kiện cơ bản sau:

 • Đã đăng ký kinh doanh;
 • Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
 • Đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

4. Điều kiện đủ để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4.1 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ

 • Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại nơi kinh doanh và trong 5 năm liền kề trước không vi phạm pháp luật.

4.2 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Phải có giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp;
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự phải có bằng cao đẳng trở lên.

Tham khảo thêm [Thành lập công ty trọn gói TPHCM ] https://tanthueviet.com/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm.html

4.3 Một số ngành doanh nghiệp phải thuộc Bộ Quốc Phòng mới được kinh doanh

 • Sản xuất con dấu có hình quốc huy, hình công an, quân hiệu;
 • Sản xuất súng bắn sơn, quân trang, quân phục của lực lượng vũ trang;
 • Kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;
 • Kinh doanh pháo.

5. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, mẫu giấy phép an ninh trật tự

6. Quy trình cấp giấy phép an ninh, trật tự của Tân Thuế Việt

Bước 1: Tư vấn và thẩm định hồ sơ khách hàng cung cấp có đủ tiêu chuẩn xin giấy chứng nhận hay không;

Bước 2: Tiến hành chuẩn bị và soạn hồ sơ theo quy định của thông tư 42/2017/TT-BCA;

Bước 3: Tân Thuế Việt thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực thuộc Công an tỉnh, thành phố;

Bước 4: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Thụ lý giải quyết và cấp biên nhận đã nộp hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện bổ sung hồ sơ;

Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận. Tân Thuế Việt đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả thay khách hàng;

Bước 6: Bàn giao cho khách hàng tận nơi.

TÂN THUẾ VIỆT CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẤY PHÉP AN NINH TRẬT TỰ

Liên hệ 08.5759.8368 – 0938.123.657 – 0906.657.659 Ms Lan Kế Toán và cộng sự!

7. Giá dịch vụ xin giấy phép an ninh, trật tự của Tân Thuế Việt

Khách hàng cung cấp:

 • Bản sao CMND công chứng;
 • Bản sao Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Bản khai lý lịch của người làm ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Bảo sao Văn bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra PCCC.

Phí dịch vụ trọn gói:

 • Tân Thuế Việt báo giá trọn gói về tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện antt (cam kết không phát sinh): 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (tùy lĩnh vực, ngành nghề).

8. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Lệ phí cấp mới: 300,000 VNĐ.

9. Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT không quy định thời hạn.

10. Xử phạt không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 96/2016/NĐ-CP; nhà hàng, khách sạn không được hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp Giấy phép an ninh, trật tự.

Hành vi vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động kinh doanh của chủ kinh doanh khi chưa có Giấy an ninh, trật tự; là hành vi bị nghiêm cấm của pháp luật, vi phạm pháp luật.

Về xử phạt đối với hành vi vi phạm; căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định như sau:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; đối với một trong những hành vi kinh doanh mà không có giấy chứng nhận  an ninh, trật tự.
 • Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng.

10. Trường hợp nào được ủy quyền đứng tên trên giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Người đứng đầu cư trú không ổn định hoặc không thường xuyên cư trú tại Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác đứng tên trong Giấy chứng nhận.

11. Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự

1. Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 03 văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) hoặc Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hoặc hộ kinh doanh có ngành nghề kinh doanh liên quan đến điều kiện về ANTT.

3. Bản sao Tài liệu chứng minh đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Các tài liệu cụ thể:

 • Bản sao Văn bản nghiệm thu đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các ngành (Sản xuất kinh doanh chất nổ, pháo hoa sử dụng cho dân dụng; Kinh doanh các sản phẩm liên quan đến gas; Kinh doanh vũ trường; Kinh doanh cho người nước nhà thuê nhà, mặt bằng từ 7 tầng trở lên);
 • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.
 • Các loại hình sau không cần điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Sản xuất con dấu, cờ hiệu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ đặt cược; các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kd máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; kd thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; kd thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và di động khác.

4. Bản khai lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú & phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 02):

TÂN THUẾ VIỆT CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẤY PHÉP AN NINH TRẬT TỰ

Liên hệ 08.5759.8368 – 0938.123.657 – 0906.657.659 Ms Lan Kế Toán và cộng sự!

12. Cơ sở pháp lý về thủ tục cấp giấy an ninh trật tự

+ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh của Bộ Tài chính.

+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

13. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Dịch vụ cầm đồ

 • Công an Quận, Huyện, Thị Xã, Thành Phố thuộc Tỉnh.

Dịch vụ bảo vệ

 • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.

Sản xuất con dấu

 • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.

14. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự

14.1 Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ các chứng từ, tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận;
 • Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp.

TÂN THUẾ VIỆT CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIẤY PHÉP AN NINH TRẬT TỰ

Liên hệ 08.5759.8368 – 0938.123.657 – 0906.657.659 Ms Lan Kế Toán và cộng sự!

5/5 – (166 bình chọn)
About the author

Tôi là Lan Kế Toán là quản lý điều hành Công ty TNHH Đa Lộc Tài. Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thủ tục giấy phép kinh doanh, hóa đơn điện tử và chữ ký số tại Việt Nam.

Leave a Reply

08.5759.8368