Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đơn giản, nhanh chóng 2022

Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Tin tức > Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đơn giản, nhanh chóng 2022

Theo tổng cục thống kê, lũy kế đến tháng 5 năm 2022 các doanh nghiệp Việt Nam đã có đến 1.555 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực. Với tổng vốn đầu tư Việt Nam là gần 21,56 tỉ USD. Hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận vốn đầu tư, dẫn đầu là Hoa Kỳ, Campuchia, Canada, Pháp, Nga… Điều này cho thấy xu hướng nắm bắt cơ hội kinh doanh ngoài Việt Nam là rất lớn. Bên cạnh thu hút đầu tư FDI, chính phủ cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài nhằm tận dụng các lợi thế và nâng cao uy tín doanh nghiệp trên trường quốc tế.

Vậy thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài như thế nào? Doanh nghiệp cần có các điều kiện gì? Hãy cùng Tân Thuế Việt điểm qua những mục chính yếu, giúp quý khách hàng dễ dàng hiểu rõ và thực hiện nhanh chóng.

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Mã dự án đầu tư
 • Tên chủ đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư và tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).
 • Mục tiêu và địa điểm đầu tư.
 • Hình thức đầu tư, quỹ đầu tư, nguồn quỹ đầu tư, hình thức quỹ đầu tư và thời gian biểu thực hiện hoạt động đầu tư nước ngoài.
 • Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.
 • Các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài là văn bản pháp lý ghi nhập thông tin chính thức của nhà đầu tư Việt Nam về dự án đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam, do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cấp.

2. Hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Hồ sơ đăng ký
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư đối với cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản đề xuất dự án đầu tư;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư khi nộp hồ sơ dự án đầu tư;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại hối hoặc văn bản cam kết ủy quyền cho tổ chức tín dụng thực hiện thu xếp ngoại hối cho nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sau: dự án năng lượng; dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến khoáng sản; dự án đầu tư trong lĩnh vực điều tra, thăm dò, phát triển và chế biến khoáng sản; dự án đầu tư xây dựng địa điểm sản xuất, chế biến, chế tạo; bất động sản và cơ sở hạ tầng Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở. Giấy tờ có thể là: Giấy phép đầu tư hoặc tài liệu tương đương của quốc gia hoặc khu vực tiếp nhận đầu tư trong đó xác định vị trí, quy mô sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; thu hồi giao đất, hợp đồng thuê đất , Hợp đồng hoặc Hợp đồng; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong đó xác định vị trí, quy mô sử dụng đất ;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện đầu tư. Luật chứng khoán, luật công nghệ, luật ngành bảo hiểm.

3. Điều kiện cấp Giấy Chứng Nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Để được cấp Giấy Chứng Nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư, chủ dự án Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư nước ngoài phải tuân thủ pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan, pháp luật của nước hoặc khu vực tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và các điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư nước ngoài và đáp ứng điều kiện đầu tư nước ngoài thuộc ngành, nghề đầu tư nước ngoài.
 • Nhà đầu tư cam kết thu xếp ngoại hối của mình hoặc cam kết thu xếp ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại tổ chức tín dụng được phép .
 • Có quyết định đầu tư nước ngoài.

4. Thủ tục thực hiện 

Tùy theo từng loại dự án và các yếu tố địa lý kinh tế vùng của dự án, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như sau:

 • Đối với dự án đầu tư phải chấp thuận chủ trương đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nước ngoài.
 • Đối với các dự án đầu tư không thuộc các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài thì phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Chủ đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật nước nơi dự án đầu tư đặt trụ sở;
 • Theo các điều kiện chấm dứt được quy định trong hợp đồng, các điều khoản liên kết của công ty ;
 • Nhà đầu tư chuyển toàn bộ quỹ đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Sau 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư không thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước hoặc không thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ. đã không được thực hiện. dự án đầu tư;
 • Tổ chức kinh tế nước ngoài bị giải thể, phá sản theo pháp luật của nước nơi tổ chức đó đặt trụ sở;
 • Căn cứ vào bản án, quyết định của toà án, phán quyết của các trọng tài.

Nhà đầu tư có trách nhiệm giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động ở nước ngoài của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và xử lý thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo luật định của Việt Nam và lãnh thổ đầu tư dự án.

6. Những lưu ý khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư Việt Nam thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài để đầu tư dự án kinh tế cần lưu ý các điểm quan trọng sau:

 • Hình thức đầu tư ra nước ngoài: doanh nghiệp cần xác định rõ hình thức đầu tư là gì, như thành lập tổ chức kinh tế tại nước ngoài, góp vốn mua cổ phần hay đầu tư qua các định chế tài chính… để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng (nộp tài liệu tương ứng, tránh thiếu hoặc dư không cần thiết)
 • Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài: điều kiện để nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là phải có tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài tại một tổ chức tín dụng được cấp phép tại Việt Nam. Tất cả giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được cấp phép phải thực hiện thông qua tài khoản này.
 • Thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài: chỉ khi nào có giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được cấp bởi Bộ KH & ĐT, được cơ quan nước sở tại đồng ý tiếp nhận đầu tư và phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài.
 • Thực hiện chuyển lợi nhuận về nước: theo quy định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết toán thuế hằng năm, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. Nếu hết thời hạn quy định mà nhà đầu tư không chuyển lợi nhuận và các khoản thu về Việt Nam thì nhà đầu tư phải thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được kéo dài không quá 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn quy định nêu trên.
 • Báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài: dự án đầu tư ra nước ngoài sẽ được nhà nước giám sát thông qua việc báo cáo của nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận. Vì thế nhà đầu tu cần lưu ý thực hiện chế độ báo cáo đầu tư nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền theo luật định hiện hành.

Trên đây là tóm lược các thông tin cần thiết về cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Quý khách hàng cần tư vấn về những quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư loại này hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài và thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, hãy liên hệ ngay với Tân Thuế Việt. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ quý khách.

Tân Thuế Việt

Theo Luật Đầu Tư 2020.

>> Dịch vụ Báo Cáo Thuế 

>> Top 10 công ty cung cấp dịch vụ kế toán uy tín

 

About the author

Tôi là Lan Kế Toán là quản lý điều hành Công ty TNHH Đa Lộc Tài. Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, thủ tục giấy phép kinh doanh, hóa đơn điện tử và chữ ký số tại Việt Nam.

Leave a Reply

08.5759.8368