Quy định về điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu

Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Tin tức > Quy định về điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu
Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng xuất khấu

anh thu từ hợp đồng kinh tế/h2>

Điều 56 Thông tư 133/2016/TT-BTC về nguyên tắc kế toán. Khái niệm doanh thu được định nghĩa như sau:

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Sau khi trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Thời điểm ghi nhận doanh thu là tại lúc giao dịch phát sinh, khi lợi ích kinh tế được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận. Không phân biệt các vấn đề việc thu tiền hay sẽ thu tiền.

Tìm hiểu về thời điểm ghi nhận doanh thu
Tìm hiểu về thời điểm ghi nhận doanh thu

Nguyên tắc phù hợp được áp dụng khi ghi nhận doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó. Một số trường hợp, kế toán phải dựa vào tính chất của giao dịch để xem xét và phản ánh cách hợp lý nhất.

 • Không phải giao dịch nào cũng đáp ứng được điều kiện tạo ra doanh thu. Vì thế kế toán phải nhận biết các giao dịch phù hợp.
 • Sẽ có nhiều giao dịch trong một hợp đồng kinh tế khi được ký kết.
 • Vấn đề doanh thu được ghi nhận sẽ căn cứ vào bản chất và tên gọi chứ không theo mỗi hình thức. Các nghĩa vụ, trách nhiệm về việc cung ứng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phải được ghi chi tiết.
 • Trong giao dịch thì giá trị sẽ được ghi nhận khi người bán thực hiện các quyền và trách nhiệm được phân bổ của mình theo thời gian đã thỏa thuận.

Điều kiện ghi nhận doanh thu

Doanh thu sẽ được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người mua đã nhận được lợi ích và quyền sở hữu hàng hóa của mình
 • Quyền quản lý hàng hóa không còn được nắm giữ
 • Giao dịch bán hàng đã đem lại lợi ích kinh tế thông qua việc thu hoặc sẽ thu tiền.
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Thỏa các điều trên đây thì giao dịch được ghi nhận doanh thu. Để hiểu thêm về vấn đề này, bộ Tài Chính đã quy định về việc ghi nhận doanh thu của từng ngành nghề như sau:

Doanh thu bán hàng

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng như sau:

Điều kiện ghi nhận doanh thu là gi?
Điều kiện ghi nhận doanh thu là gi?

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ như sau:

 • Với việc cung cấp dịch vụ thì doanh thu được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 • Doanh nghiệp đã hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm lập báo cáo.
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch cũng như chi phí để nhằm mục đích có thể hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

có thể sẽ bao gồm nhiều giao dịch. Việc ghi nhận doanh thu sẽ đòi hỏi nhiều vấn đề hơn. Doanh nghiệp cần nắm rõ được các giao dịch để ghi nhận doanh thu. Thời điểm ghi nhận doanh thu là tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Nếu hợp đồng kinh tế đưa ra quy định cụ thể về việc bán hàng cũng như hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ sau bán hàng (ngoài điều khoản bảo hành thông thường). Doanh nghiệp sẽ cần phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.
 • Nếu hợp đồng quy định bên bán hàng có phần lắp đặt sản phẩm, hàng hóa cho bên mua. Khi đó, doanh thu sẽ được ghi nhận sau khi việc lắp đặt được thực hiện xong.
 • Nếu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải cung cấp cho người mua hàng hóa, dịch vụ miễn phí hay chiết khấu, giảm giá. Kế toán chỉ ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí đó cho đến khi đã thực hiện nghĩa vụ với người mua.

Doanh thu từ việc bán bất động sản

Doanh thu từ việc bán bất động sản phải có điều kiện như sau:

 • Bất động sản đã được hoàn thành toàn bộ cũng như bàn giao cho người mua. Doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua.
 • Không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hay quyền kiểm soát bất động sản.
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 • Doanh nghiệp đã thu được hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản.
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

Thực hiện đủ các điều kiện trên, thì bất động sản mới ghi nhận doanh thu và xác định được thời điểm ghi nhận doanh thu.

Doanh thu từ việc bán bất động sảnthu" width="600" height="399" />
Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu

Ngoài những ngành nghề trên, việc ghi nhận doanh thu cũng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng. Doanh thu của doanh nghiệp sẽ chính là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
 • Đối với hoạt động dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Doanh thu trong trường hợp này sẽ chính là phí ủy thác đơn vị được hưởng.
 • Đối với đơn vị nhận gia công vật tư, hàng hóa. Doanh thu chính là số tiền gia công thực tế được hưởng. Không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công.
 • Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp. Doanh thu được xác định theo giá bán trả tiền ngay.

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Tùy theo từng lĩnh vực mà sẽ có điều kiện ghi nhận doanh thu riêng từ đó thời điểm ghi nhận cũng khác nhau.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Thời điểm xác định doanh thu chịu thuế là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm viết hóa đơn dịch vụ. (Nếu thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hóa đơn, trừ dịch vụ vận tải hàng không).

Doanh thu từ hoạt động thương mại

Trong trường hợp doanh thu hoạt động thương mại thì thời điểm ghi nhận doanh thu là lúc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho các chủ thể là người mua.

Lưu ý để xác định thời điểm ghi nhận về doanh thu đúng
Lưu ý để xác định thời điểm ghi nhận về doanh thu đúng

Doanh thu từ việc bán bất động sản 

Khi bàn giao bất động sản thì ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán bất động sản được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản đó.

Doanh thu bán h

Doanh thu cung cấp dịch vụ

điểm chuyển giao mọi rủi ro, chịu trách nhiệm về hàng hóa từ người bán (xuất khẩu) sang người mua (nhập khấu). Tùy thuộc vào từng điều kiện cơ sở giao hàng được quy định trong các điều kiện thương mại quốc tế mà xác định.

Như vậy, trường hợp bán hàng hóa, thời điểm xuất hóa đ

Doanh thu từ hoạt động thương mại

ghiệp và kế toán cần nắm rõ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Những tổng hợp về thời điểm ghi nhận doanh thu trên đây mong rằng đã cung cấp kiến thức cần thiết cho bạn. Nếu cần hỗ trợ hay tư vấn thêm. Khách hàng hãy liên hệ với Kế Toán Tân Thuế Việt để được giải đáp.

Doanh thu từ việc bán bất động sản 

Leave a Reply