Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Tin tức > Kế toán thuế làm những gì trong doanh nghiệp?
Sử dụng dịch vụ kế toán là giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải

Kế toán thuế làm những gì? Nhiệm vụ của kế toán thuế chủ yếu là gì? Cùng Tân Thuế Việt xác định những công việc mà kế toán thuế sẽ phải thực hiện trong bài viết dưới đây nhé!

Các công việc chung của kế toán thuế

Thông thường, ở các doanh nghiệp vị trí kế toán được biết đến với vai trò đảm nhiệm các vấn đề về nghiệp vụ kế toán. Trong thực tế, các công việc của kế toán rất nhiều không chỉ bao gồm những sổ sách, báo cáo…Đặc biệt là những công việc liên quan đến thuế. Những nhân sự thực hiện giải quyết các vấn đề này được gọi chung là kế toán thuế.

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế
Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế

Công việc chính của kế toán thuế là xác định cơ sở để tính thuế cho doanh nghiệp. Công việc này bắt buộc phải thực hiện liên tục và tuân theo những thời điểm khác nhau. Các nghiệp vụ về kế toán thuế phải luôn được đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và đúng theo quy trình của nhà nước.

Hiện nay, việc xác định cơ sở tính thuế cho doanh nghiệp. Kế toán thuế sẽ phải xác định các loại thuế sau:

 • Tính thuế giá trị gia tăng
 • Tính thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường
 • Tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kế toán thuế còn phải thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp với cơ quan Nhà Nước. Bao gồm:

 • Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo kỳ kế toán được quy định của pháp luật.
 • Lập kế hoạch và hồ sơ thuế nộp ngân sách, hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
 • Thực hiện việc nộp thuế môn bài đầu năm.
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm.

Các công việc khác của kế toán thuế

Các công việc khác của kế toán cần thực hiện
Các công việc khác của kế toán cần thực hiện

Ngoài các nhiệm vụ cơ bản trên, kế toán thuế cần phải thường xuyên cập nhật các thông tin, chính sách pháp luật về thuế để nắm được cơ sở thực hiện và đối chiếu số liệu báo cáo thuế. Không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ mà còn nắm rõ pháp luật để hưởng các chính sách ưu đãi thuế của Nhà Nước dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó kế toán thuế còn phải tiến hành các công việc khác như:

– Sắp xếp hóa đơn và chứng từ liên quan đến thuế theo trình tự thời gian một cách khoa học và hợp lý.

– Lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ.

– Đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh đến hóa đơn, điều chỉnh, hủy hóa đơn. Trong các trường hợp cần thiết trước khi tiến hành kê khai để đảm bảo các hóa đơn được đưa vào bảng kê khai đảm bảo tính hợp lý hợp lệ.

– Lập các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuế khi có yêu cầu từ phía ban giám đốc hay cơ quan thuế.

– Đánh giá khi có sự chênh lệch giữa báo cáo thuế của doanh nghiệp và số thuế.

Công việc kế toán thuế theo thời gian

Đầu năm, công việc của kế toán thuế

 • Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.
 • Kế toán Thuế cần quan tâm đến thời gian thành lập doanh nghiệp, mức vốn điều lệ, thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Kê khai và nộp các tờ khai Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế GTGT và các nghĩa vụ thuế khác.

Hằng ngay, kế toán thuế làm những gì?

Công việc của kế toán thuế mỗi ngày là thu thập, xử lý và lưu trữ các chứng từ hóa đơn. Quản lý và kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của từng loại. Do đó, các chính sách và những quy định về thuế, kế toán thuế phải luôn cập nhật mỗi ngày.

Nhiệm vụ chính của kế toán thuế là đảm bảo các quy trình báo cáo, nộp thuế của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo quy định. Không để tình trạng làm sai, thất thoát ảnh hưởng đế

Đầu năm, công việc của kế toán thuế

rất quan trọng. Nếu không tuyển dụng hoặc chưa có nhiều kinh phí để để tuyển nhân sự cho vị trí này. Các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế để đảm bảo độ chính xác, an toàn và hiệu quả.

Sử dụng dịch vụ kế toán là giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải
Sử dụng dịch vụ kế toán là giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải

Công việc kế toán thuế làm những gì vào hàng tháng

Nếu doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế theo tháng. Kế toán sẽ thực hiện những việc sau:

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng.

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng..

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng.

Trường hợp nếu làm hàng quý, kế toán thuế sẽ:

– Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo quý

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo quý.

– Lập tờ khai thuế GTGT theo quý.

– Lập tờ khai thuế TNCN theo quý.

Kế toán thuế làm những gì vào cuối năm?

– Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

– Báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm.

– Báo cáo tài chính năm gồm:

+ Bảng Cân đối Kế toán

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

+ Giải trình

Công việc kế toán thuế làm những gì vào hàng tháng

ng cân đối số phát sinh tài khoản

Trên đây là những chia sẻ về những công việc mà kế toán thuế thực hiện trong doanh nghiệp. Nếu bạn đang có những thắc mắc khác liên quan đến các nghiệp vụ kế toán và khai báo, đóng thuế cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ và sử dụng các dịch vụ kế toán của Tân Thuế Việt để có những giải pháp vừa hiệu quả, vừa chính xác nhất.

Kế toán thuế làm những gì vào cuối năm?

Leave a Reply

08.5759.8368