Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Tin tức > Kế toán công ty dịch vụ ăn uống – Tân Thuế Việt
Kế toán công ty dịch vụ ăn uống kiểm soát hàng hóa

Kế toán công ty dịch vụ ăn uống làm gì?

Những công việc mà kế toán công ty dịch vụ ăn uống ở nhà hàng, khách sạn cần thực hiện là:

Mục lục bài viết

Quản lý các chứng từ, hóa đơn 

và quản lý các chứng từ nhập/xuất hàng hóa từ bộ phận kho, mua hàng.
 • Thực hiện việc nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ sao cho đúng hạn.
 • Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định.
 • Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ, hóa đơn của công ty.
 • Báo cáo kịp thời về các trường hợp không thực hiện theo đúng nguyên tắc kế toán.
 • Thiết lập bảng kê khai mua hàng trong trường hợp không có hóa đơn đầu vào.
 • Kế toán có trách nhiệm trong việc cân đối giữa các vấn đề đầu vào, ra cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc tính giá cho từng món ăn, giá vốn cho từng hóa đơn.
 • Thu chi tiền cho nhà hàng, khách sạn.
 • Hạch toán những khoản thu chi cho công ty theo từng nhóm.
 • Kế toán phải kiểm tra các hóa đơn, chứng từ
  Kế toán phải kiểm tra các hóa đơn, chứng từ

  Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào 

  Kế toán công ty dich vụ ăn uống là người sẽ nhận các báo giá của nhà cung cấp. Trong việc mua bán, sẽ theo dõi sự biến động về giá nếu có xảy ra khi công ty

  Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào 

  như kiểm soát được giá cả hàng hóa mùa vào cho công ty dịch vụ ăn uống.

  Kế toán công ty dịch vụ ăn uống kiểm soát hàng hóa
  Kế toán công ty dịch vụ ăn uống kiểm soát hàng hóa

  Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

  Công việc kế toán công ty dịch vụ ăn uống ở nhà hàng, khách hàng cần thực hiện là quản lý kho và hàng hóa trong kho. Luôn nắm các số lượng xuất kho và đặt hàng của công ty. Đảm bảo hàng hóa trong kho luôn có khi sử dụng. Các đơn

  Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

  oán viên cần báo cáo với quản lý để giải quyết.

  Mỗi tháng, kế toán phải thực hiện việc kiểm soát hàng hóa, xuất nhập trong kho của công ty. Nắm số lượng hóa đơn, chứng từ và con số thực tế của kho. Thực hiện việc kiểm kê số lượng hàng hóa rõ ràng và báo cáo lại cho người quản lý. Hỗ trợ các công việc về thanh toán khi liên quan đến các công việc chứng từ kế toán.

  Quản lý tài sản của công ty

  Quản lý các tài sản của công ty
  Quản lý các tài sản của công ty

  Công việc mà kế toán công ty dịch vụ ăn uống cầ

  Quản lý tài sản của công ty

  ó hư hỏng xảy ra thì sẽ thực hiện khắc phục theo quy định. Tất cả các máy móc, công cụ, tài sản cố định của công ty đều được theo dõi thường xuyên để đảm bảo chất lượng.

  Kế toán công ty ăn uống thực hiện các báo cáo

  Làm các báo cáo cho công ty
  Làm các báo cáo cho công ty

  Mỗi công ty dịch vụ ăn uống sẽ có nhu cầu thực hiện các báo cáo khác nhau. Thông thường vào thời điểm cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Kế toán sẽ làm các loại

  Kế toán công ty ăn uống thực hiện các báo cáo

  >Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Báo cáo tài chính cuối năm.
 • Đơn vị cung cấp kế toán công ty dịch vụ ăn uống

  Leave a Reply

  08.5759.8368