Các bước cần làm về hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền

Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Thủ tục hành chính > Các bước cần làm về hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền
Hóa đơn online được sử dụng phổ biến hiện nay.

Hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền sẽ phải thực hiện theo quy trình như thế nào? Quyết định số 1391/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế đã ban hành vào ngày 23/8/2022. Trong đó đã quy định rõ về quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Vậy quy trình sẽ bao gồm những bước nào? Hãy cùng Kế Toán Tân Thuế Việt tìm hiểu cụ thể trong bài viết này.

Hóa đơn online được tạo từ máy tính tiền và quy trình quản lý, đăng ký
Hóa đơn online được tạo từ máy tính tiền và quy trình quản lý, đăng ký

1. Đối chiếu trên Cổng điện tử tự động

Sau khi nhận được Tờ khai của người nộp thuế. Khoảng 15 phút, Cổng điện tử tự động sẽ thực hiện các bước đối chiếu thông tin. Các thông tin sau đây sẽ được xác thực:

  • Mã số thuế phải đúng theo quy định. Đối với doanh nghiệp, tổ chức phải có trạng thái 00, 04. Hộ kinh doanh là 00.
  • Cơ quan thuế quản lý trên tờ khai phải trùng với trên phân hệ đăng ký thuế của Hệ thống TMS.
  • Các chỉ tiêu đúng Chuẩn dữ liệu.
  • Chữ ký số của người nộp thuế theo đúng quy định.
  • Nơi nhận hóa đơn điện tử phải ở tình trạng đang hoạt động.

Sau đó dựa vào kết quả đối chiếu. Cổng điện tử tự động sẽ tạo thông báo kết quả có tiếp nhận hóa đơn điện tử này hay không. Nếu có thì hệ thống sẽ tiếp tục đối chiếu thêm các nội dung sau:

– Người nộp thuế không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn trực tuyến.

– Người nộp thuế đăng ký phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn online phù hợp với hình thức hóa đơn đã lựa chọn.

– Người nộp thuế đăng ký loại hóa đơn sử dụng là “Hóa đơn giá trị gia tăng” thì phương pháp tính thuế đăng ký trên phân hệ đăng ký thuế phải là phương pháp khấu trừ.

– Người nộp thuế là hộ kinh doanh thì phải có các thông tin về: phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp trực tiếp trên doanh thu; chữ ký số phù hợp thông tin trên phân hệ đăng ký thuế.

– Người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

2. Nhận kết quả sau khi đối chiếu

Dựa vào kết quả đối chiếu bước 1, bước 2, hóa đơn tạo từ máy tính tiền sẽ được tiếp nhận thông tin đăng ký và dữ liệu hóa đơn điện tử xác nhận. Nếu có trường hợp bị từ chối thì sẽ kèm theo lý do để người nộp chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu.

Hóa đơn online được sử dụng phổ biến hiện nay.
Hóa đơn online được sử dụng phổ biến hiện nay.

3. Thông báo gửi về cho người nộp thuế

Thực hiện đầy đủ và đúng các bước trên sẽ nhận được thông báo gửi về. Quy trình trên là cách quản lý, đăng ký hóa đơn online tạo từ máy tính tiền.

Nếu còn có các thắc mắc khác về hóa đơn điện tử. Khách hàng vui lòng liên hệ: 08 5759 8368 để được hỗ trợ, giải đáp.

Leave a Reply

08.5759.8368