Báo cáo tài chính

Kế Toán Tân Thuế Việt > Dịch vụ > Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Nhanh chóng, chính xác và giá cả hợp lý tất cả có ở tại đây.

Bạn đang cần thuê kế  toán để làm báo cáo tài chính cuối năm. Do công ty mới thành lập chưa kịp thuê kế toán hay nhân sự kế toán vừa nghĩ. Bạn chưa đủ kinh tế ổn định để thuê kế toán…. Rất nhiều lý do chưa có kế toán cho doanh nghiệp. Nhưng đến hẹn báo cáo tài chính cuối năm thì phải chuẩn bị làm hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế. Nên việc thuê kế toán dịch vụ là điều cần thiết.

Kế Toán Tân Thuế Việt nhận làm báo cáo tài chính cuối năm nhanh, chính xác và giá cả hợp lý. Liên hệ ngay với quản lý Ms Lan để được tư vấn, báo giá.

Đầu tiên bạn cần biết báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, đảm bảo báo cáo chính xác, cụ thể và chi tiết.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ; Các luồng tiền lưu chuyển.

Báo cáo tài chính năm trọn gói giá rẻ
Báo cáo tài chính năm trọn gói giá rẻ

Lập báo cáo tài chính gồm những hồ sơ nào?

Căn cứ theo Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC, để nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ sẽ bao gồm:

1.1. Báo cáo tài chính năm

Tùy theo quy mô doanh nghiệp, báo cáo tài chính năm sẽ gồm các loại báo cáo khác nhau, cụ thể:
Đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo tài chính năm theo Thông tư 133:

 • Báo cáo tình hình tài chính.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

1.2. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sử dụng mẫu 05/QTT-TNCN. Nếu trong năm doanh nghiệp không trả lương cho bất kỳ nhân viên nào hoặc không có nhân viên thì không phải nộp tờ khai này.

1.3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Để quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK, kèm theo một số Phụ lục:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: Mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
 • Các Phụ lục ưu đãi về thuế TNDN.
 • Phụ lục về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 • Phụ lục về thông tin giao dịch liên kết theo mẫu 03-7/TNDN (nếu có).

2. Khi nào phải nộp báo cáo tài chính?

Căn cứ theo Điều 109, Thông tư 200/2014/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

2.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính quý:

 • Đơn vị kế toán: Nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước: Nộp BCTC chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2.2. Doanh nghiệp khác không thuộc Nhà nước

Đối với đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Thời hạn nộp BCTC của các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.
Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

 

Thời hạn phải nộp báo cáo tài chính năm?

Đơn vị kế toán: Nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: Nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nào?

Doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng doanh nghiệp Nhà nước trung ương, Tổng công ty Nhà nước sẽ phải nộp thêm cho Bộ Tài Chính.

Một số loại hình doanh nghiệp Nhà nước đặc biệt như: Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng, công ty xổ số, Công ty chứng khoán sẽ phải nộp BCTC cho Bộ Tài Chính. Riêng công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp thêm BCTC cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp phải gửi BCTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải gửi BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

Mức phạt khi chậm nộp BCTC là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 12 Nghị đinh số: 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

“Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Xem thêm bài viết: Mức phạt vi phạm hành chính do chậm nộp BCTC năm.

Bạn còn cần tư vấn hay hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÂN THUẾ VIỆT

Địa chỉ: 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM.

Điện thoại: 0938.123.657 – 08.5759.8368 Ms Lan và cộng sự

Email: tuvan@tanthueviet.com hoặc tranlan.tanthueviet.com

Liên hệ tư vấn viên

Điều Hành Tân Thuế Việt là MS Lan Kế Toán - Website: lanketoan.com

Ms Lan

Nhà sáng lập & Điều hành

Ms Ngân

Kế Toán Thuế

GET THE BROCHURE Download the pdf file of latest update for this service.

Hỗ trợ miễn phí ?

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

0938.123.657
tranlan.tanthueviet@gmail.com

Xem báo giá

Share This

Dịch vụ báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ báo cáo tài chính được hiểu là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, làm báo cáo tài chính, tư vấn kế toán, dọn dẹp sổ sách báo cáo tài chính các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ này ngoài việc tập hợp đầy đủ các điều kiện về chứng chỉ hành nghề hợp pháp do Bộ TC – Tổng cục thuế cấp còn phải có thêm yếu tố về năng lực quản lý cũng như năng lực, trình độ chuyên môn cao.

Dịch vụ báo cáo tài chính năm, quý, tháng giúp doanh nghiệp nhìn nhận chuẩn xác hơn năng lực cũng như tiềm năng trước mỗi giai đoạn kinh doanh, tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết. 

Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói TPHCM
Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói TPHCM

Đây cũng là dịch vụ giúp cho các DN có thể tìm ra được các phương pháp tối ưu chi phí cho công tác kế toán, báo cáo tài chính nhưng đảm bảo thực hiện và nộp các báo cáo cho các Cơ quan thuế đúng đủ và dọn dẹp sổ sách để báo cáo quản trị nội bộ chính xác để định ra chiến lược kinh doanh chủ động nhưng vẫn tuân thủ mọi thủ tục của pháp luật.

Nên dùng dịch vụ báo cáo tài chính ở đâu?

Nếu bạn đang tìm một doanh nghiệp làm Dịch vụ báo cáo tài chính uy tín nhất ở Việt Nam thì phải kể đến Tân Thuế Việt được ra đời từ 5/2016 do nhà sáng lập và điều hành là Ms Lan Kế Toán – Website: www.lanketoan.com.

Khách hàng của Tân Thuế Việt là những doanh nghiệp SME, vừa và nhỏ. Là những doanh nghiệp chưa có thể xây dựng phòng kế toán chuyên nghiệp riêng. Thì đó là những khách hàng của TVT , thuê Dịch vụ báo cáo tài ch là để tiết kiệm chi phí. Cũng như có đội ngũ chuyên nghiệp

Dịch vụ báo cáo tài chính giá tốt , từ Ms Lan Kế Toán có những gì?

Hiện nay Mr Lan Kế Toán cùng Tân Thuế Việt đang triển khai 6 dịch vụ kế toán chủ chốt của doanh nghiệp như sau:

Dịch vụ kế toán của Lan điều hành Tân Thuế Việt
Dịch vụ kế toán của Lan điều hành Tân Thuế Việt

Trên đây là câu trả lời cho Dịch vụ báo cáo tài chính giá tốt , từ Ms Lan Kế Toán để các bạn tham khảo, cảm ơn các bạn đã theo dõi!

08.5759.8368