Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Dịch vụ > Cách làm báo cáo thuế hàng tháng chi tiết từ A-Z
Các loại thuế phải nộp vào hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các kế toán viên. Công việc này cần những giấy tờ, thủ tục gì? Quy trình thực hiện như thế nào? Kế Toán Tân Thuế Việt mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp hàng tháng

1. Thuế GTGT

1. Thuế GTGT

mẫu 01/GTGT, bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT, mua vào mẫu 01-2/GTGT. Kèm các phụ luc theo nếu có.
 • Theo phương pháp trực tiếp: tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT, trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT, bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT.
 • Các loại thuế phải nộp vào hàng tháng
  Các loại thuế phải nộp vào hàng tháng

  2. Thuế thu nhập cá nhân

  • Các tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN do doanh nghiệp trả lương và mẫu 03/KK-TNCN doanh nghiệp đầu tư vốn, chuyển nhượng chứ

   2. Thuế thu nhập cá nhân

   hức kinh doanh phù hợp. Khai thuế tài nguyên môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01-TAIN và mẫu 01/TBVMT.
  • Ngoài ra trong tháng có phát sinh thuế TNCN trên 50 triệu thì phảo kê khai theo tháng, nếu không phát sinh không cần kê khai.

  2. Hướng dẫn các làm báo cáo thuế hàng tháng

  Công việc khai báo thuế cần được làm theo thời gian quy định
  Công việc khai báo thuế cần được làm theo thời gian quy định

  Trừ những tháng 01,02,03 có sự khác biệt và thay đổi, những tháng còn lại kế toán có thể tham khảo những hướng dẫn bên dưới sau đây:

  1. Kỳ báo cáo thuế tháng 1

  • Khai kỳ khai thuế 12 tháng bao gồm: khai thuế GTGT, TNCN thường xuyên, thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có, thuế tài nguyên.
  • Hồ sơ bao gồm:
   • mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT, bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa bán ra mẫu 01-1/GTGT, mua vào mẫu 01-2/GTGT, bản giải trình kê khai bổ sung và điề

    1. Kỳ báo cáo thuế tháng 1

    dịch vụ mua vào trong tháng đó mẫu 01-4A/GTGT và bảng kê số thuế đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng ngoại tỉnh 01-5/GTGT.
   • Các tờ khai theo mẫu 01/TAIN hoặc mẫu 02/TAIN.
   • Tờ khai thuế TNCN khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN, mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%), mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%
   • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV năm trước
   • Kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính của quý IV năm trước (chỉ cần nộp tiền thuế)
  • Các loại thuế cần kê khai, nộp theo năm: Thuế môn bài trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đăng ký kinh doanh không thay đổi so với năm trước thì không cần nộp thuế này, thuế nhà đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp nếu có.
  • Hồ sơ kê khai bao gồm:
   • Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI
   • Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu 01/NĐAT
   • Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu 01/SDNN.
   • Thời hạn nộp hồ sơ và kê khai thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01.

  2. Kỳ báo cáo thuế tháng 2

  • Thực hiện kê khai thuế của tháng 01 với các loại thuế sau:
   • Thuế GTGT
   • Thuế tiêu thụ đặc biệt
   • Thuế tài nguyên
   • Thuế TNCN thường xuyên
  • Hồ sơ kê khai thuế sẽ bao gồm chứng từ, tờ khai và thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước.
  • Thời hạn nộp hồ sơ kê khai và nộp thuế: Chậm nhất vào ngày 20 của tháng 02. Ngoài ra còn phải làm báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn của năm trước theo mẫu BC-29/HĐ, ban hành kèm theo Thông tư 120/2002/TT-BTC  ngày 30/12/2002 của BTC. T

   2. Kỳ báo cáo thuế tháng 2

   attachment_6436" aria-describedby="caption-attachment-6436" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter">Báo cáo thuế hàng tháng vào thời gian tháng 2
   Báo cáo thuế hàng tháng vào thời gian tháng 2

   3. Kỳ báo cáo thuế tháng 3

   • Thực hiện kê khai kỳ thuế tháng 02 theo hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01.
   • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03.
    • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý 01 năm nay theo biểu mẫu trong phần mềm HTKK 3.2.4. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 04.
    • Thuế GTGT năm tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ)
    • Thuế TNDN, Thuế TNCN thường xuyên
    • Thuế Tài nguyên nếu có. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC)
   • Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải quyết toán thuế của năm trước bao gồm:
    • Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT,

     3. Kỳ báo cáo thuế tháng 3

     N, báo cáo tài chính năm, phụ lục kèm theo tờ khai tùy theo thực tế phát sinh của các doanh nghiệp.
    • Thuế TNCN. Thuế tài nguyên theo mẫu 03/TAIN.
   • Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ 31/12.

   4. Báo cáo thuế của các tháng còn lại

   • Kỳ khai thuế các tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo giống các tháng 01,02,03.
   • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý này, kê khai nộp trước ngày 20 của quý sau.
   • Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý này sẽ kê khai và nộp trước ngày 30 của quý sau.
   Dịch vụ báo cáo thuể ở Kế Toán Tân Thuế Việt
   Dịch vụ báo cáo thuể ở Kế Toán Tân Thuế Việt

   Trên đây là những hướng dẫn báo cáo thuế hàng tháng chi tiết hàng tháng cho các doanh nghiệp. Tân thuế Việt mong muốn đem lại những thông tin bổ ích cho quý doanh nghiệp. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ báo cáo thuế cho doanh ng

   4. Báo cáo thuế của các tháng còn lại

   hiệu quả cao.

   DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÂN THUẾ VIỆT

   • Địa chỉ: 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
   • Email: sales@daloctai.com
   • Hotline: 0938.123.657 – 08.5759.8368 – 039.365.1247 MS Lan và cộng sự

   Website dịch vụ thành lập công ty https://thanhlapcongtygiarehcm.com

   Website dịch vụ chữ ký số https://chukysoca.com 

   Website dịch vụ thiết kế website https://web3s.com.vn

   Website dịch vụ hosting máy chủ https://azdata.vn

  Leave a Reply

  08.5759.8368