Bảng giá

Áp dụng 1/1/2022 - tham khảo liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí

Gói cơ bản cho việc thành lập doanh nghiệp trọn gói của Tân Thuế Việt. Nếu quý khách có nhu cầu cao hơn hoặc khác xin liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí. 

Hotline: 0938.123.657 – 08.5759.8368 Ms Lan và cộng sự!

Cơ bản

Gói khởi nghiệp
1.500.000trọn gói

 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề, tên công ty, vốn điều lệ;
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Nộp và nhận kết quả thành lập doanh nghiệp từ sở KHĐT; 
 • Đăng ký và nộp lệ phí bố cáo thành lập doanh nghiệp;
 • Đăng ký và khắc dấu tròn công ty loại tốt;
 • Soạn hồ sơ kê khai thuế ban đầu;
 • Soạn hồ sơ quyết định thành lập; chứng nhận góp vốn nếu có; 

Chọn gói này

Gói đầy đủ

Phát triển
3.500.000trọn gói

 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề, tên công ty, vốn điều lệ;
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Nộp và nhận kết quả thành lập doanh nghiệp từ sở KHĐT; 
 • Đăng ký và nộp lệ phí bố cáo thành lập doanh nghiệp;
 • Đăng ký và khắc dấu tròn công ty loại tốt;
 • Soạn và nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu;
 • Soạn hồ sơ quyết định thành lập; chứng nhận góp vốn nếu có; 
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số ( 1 năm);
 • Đăng ký nộp thuế điện tử nếu có;
 • Đăng ký tờ khai thuế môn bài;
 • Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78 ( 150 số);
 • Đăng ký thương miền thương hiệu công ty (.com - 1 năm sử dụng);

Chọn gói này

Gói thành công

Đặc biệt
8.000.000trọn gói

 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề, tên công ty, vốn điều lệ;
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Nộp và nhận kết quả thành lập doanh nghiệp từ sở KHĐT; 
 • Đăng ký và nộp lệ phí bố cáo thành lập doanh nghiệp;
 • Đăng ký và khắc dấu tròn công ty loại tốt;
 • Soạn và nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu;
 • Soạn hồ sơ quyết định thành lập; chứng nhận góp vốn nếu có; 
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số ( 1 năm);
 • Đăng ký nộp thuế điện tử nếu có;
 • Đăng ký tờ khai thuế môn bài;
 • Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78 ( 150 số);
 • Đăng ký thương miền thương hiệu công ty (.com - 1 năm sử dụng);
 • Kế toán thuế 3 tháng; 

Chọn gói này
08.5759.8368